هستی مامان

25/2/86

دیروز خیلی زود رسیدم خونه و کلی از کارهای عقب افتاده انجام شد. اما از همه مهمتر دختر خوشگلم بود که کلی باهاش بازی کردیم موزیک عموشهرام گذاشتیم و دنبال هم دویدیم وقتی می خندید دنیا برام قشنگ بود دخترم با خندهاش خونه رو خوشبو می کنه. گلم شیرین زبونه. گلم قشنگه.

/ 1 نظر / 14 بازدید
اميد

حق با توئه ديروز کلی لذت برديم دروست شب قبلش از اينکه هستی نمی خنده کلی ناراحت بوديم الان ميدونيم که هستی کلی خنده اماده داره تا روی لباش بياره و دل من و تو را لبريز از شادی کنه با اينکه ديشب زود خوابيديم ولی چون هستی به نظرم شادمانی کردُ شب عزيزی بود اميدوارم هميشه حوصله خندوندن اون کوچلو را داشته باشيم. جيگرتو اميد